Carafannau Pentraeth Caravans

Specialists in good quality pre-owned caravan sales, transport and siting

Pentraeth Caravans is a family run business in Pentraeth, Isle of Anglesey, North Wales. We were established in 1971, and supply quality pre-owned holiday homes to Holiday Parks and private customers. We provide a comprehensive delivery and siting service for our static caravans, and our excellent relationships with Holiday Park owners in the area mean that we can help you to find a suitable pitch for your new holiday home.

Busnes teuluol yw Carafannau Pentraeth a sefydlwyd yn 1971. Wedi ei leoli ym Mhentraeth, Ynys Môn, mae’n gwerthu carafannau gwyliau a charafannau teithiol i amrywiaeth o gwsmeriaid yn cynnwys Parciau Gwyliau yn yr ardal. Gallwn gynnig pob gwasanaeth sy’n gysylltiedig â symud, gosod ac atgyweirio carafannau gwyliau. Trwy berthynas agos â rhai o Barciau Gwyliau lleol, fe allwn ddod o hyd i safle gwyliau addas os bydd angen.